Gerson Digital : Germany I

RKD STUDIES

Bibliography – D

Daelen 1888
E. Daelen, ‘Zur Geschichte der bildende Kunst in Düsseldorf’, Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 3 (1888), p. 295-320

Dahlbäck et al. 1976
B. Dahlbäck, David Klöcker Ehrenstrahl, Stockholm (Nationalmuseum) 1976

Dattenberg 1934
H. Dattenberg, ‘Zur Datierungsfrage von L. Doomers deutscher Reise’, Oud-Holland 51 (1934), p. 150-151

Dattenberg 1938
H. Dattenberg,‘Holländische Künstler des 17. Jahrhunderts am Niederrhein‘, Der Niederrhein 10 (1938), p. 18-24

Dattenberg 1938A
H. Dattenberg, ‘Der Niederrhein in den Handzeichnungen Lambert Doomers (1622/23-1700)’, Zeitschrift für niederrheinische Heimatpflege Die Heimat 17 (1938), no. 4, p. 385-394

Dattenberg 1940
H. Dattenberg, ‘Die Beziehungen von G. Flinck zu seiner Heimatstadt Cleve‘, Zeitschrift für niederrheinische Heimatpflege Die Heimat 19 (1940), nos. 1-2, p. 69-71

Dattenberg 1967
H. Dattenberg, Niederrheinansichten holländischer Künstler des 17. Jahrhunderts, Düsseldorf 1967

Décultot 2009
E. Décultot, Johann Georg Wille (1715-1808) et son milieu: un réseau européen de l'art au XVIIIe siècle, Paris 2009

Dekiert 2006
M. Dekiert, Alte Pinakothek: holländische und deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts , Munich 2006

Denucé 1931
J. Denucé, De kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen: de firma Forchoudt,Antwerp 1931

Dessau 1913
Katalog der Gemälde-Sammlung der Fürstlichen Amalienstiftung zu Dessau, Dessau 1913

Dethlefs 1996
G. Dethlefs, ‘Die Friedensstifter der christlichen Welt. Bildnisgalerien und Porträtwerke auf die Gesandten der westfälischen Friedensverhandlungen‘, in: H. Duchhardt, G. Dethlefs and Hermann Queckenstedt, “…zu einem stets währenden Gedächtnis“. Die Friedenssäle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts, Bramsche 1996, p. 101-172 (on A. van Hulle)

Deuter 2001
J. Deuter, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein als Sammler: Europaïsche Kunst 1500-1800, Oldenburg 2001

Von Drach 1890
C.A. von Drach, 'Briefe des Kunstsammlers Antonie Rutgers an den Landgraf Wilhelm VIII von Hessen', Oud-Holland 8 (1890), p. 187-202

Drosssaers/Hofstede de Groot/De Jonge 1930
S.W.A. Drossaers, C. Hostede de Groot en C.H. de Jonge, ‘Inventaris van de meubelen van het Stadhouderlijk kwartie met het Speelhuis en van het Huis in het Noordeinde te ‘s-Gravenhage’, Oud-Holland 47 (1930), p. 193-236, 241-276

Drossaers/Lunsingh Scheurleer 1974-1976
S.W.A. Drossaers and Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795 (3 vols.), the HAgue 1974-1976

Droste/Fruin 1879
C. Droste, ed. by R. Fruin, Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen in het leeven van den Heere Coenraet Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, als ook mede syn verdere bejegeningen aan en in verscheyde vreemde hoven en landen (2 vols.), Leiden 1879

Dülberg 1990
A. Dülberg, Die deutschen, französischen und englischen Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts sowie die spanischen und dänischen Bilder (Niedersächsische Landesgalerie), Hannover 1990

Duits 1993
H. Duits, 'Het leven van Karel van Mander. Kunstenaarsleven of schrijversbiografie?', De zeventiende eeuw 9 (1993), no. 2, p. 117-136

Duverger/Maufort 1996
E. Duverger and D. Maufort, 'Het Antwerps kunstenaarsgeslacht Tijssens (Thyssens) uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw en zijn stamvader Augustijn Tijssens de Oude', Gentse Bijdragen 31 (1996), p. 127-207

Dvořák/Matejka 1910
M. Dvořák and B. Matejka (ed.), Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Raudnitz; Tl. II: Raudnitzer Schloss (from series Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts ), Prague 1910


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree